Odborný predajca Big Green Egg:

Radoslav Bazala

+421 908 785 708

radoslav@mbfood.sk

Servis a údržba:

Ondrej Bazala

+421 910 852 040

ondrej.bazala@mbfood.sk

Profesionálny catering:

Executive chef. Karol Sklenár

+421 917 955 384

sklenar@mbfood.sk

Konateľ spoločnosti:

Marek Bazala

+421 903 982 560

mbfood@mbfood.sk